Archivos de deportes

Els arxius dels Jocs Olímpics de Barcelona‘92

“Preservant la memòria olímpica, es garanteix la perdurabilitat i l’accés a un dels episodis que han transformat substancialment la Barcelona contemporània i que ha de permetre afavorir-ne l’estudi amb una base documental que abraça un ventall tipològic d’una riquesa extraordinària”

(Ramon Alberch)

La documentació generada amb motiu de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona i tot el seu context organitzatiu i constructiu, demostren, fins a quin punt es pot donar importància a la documentació “esportiva” de Catalunya. Les institucions públiques es van implicar per tal de conservar la documentació dels Jocs Olímpics com a símbol de la memòria de la ciutat i del país. La importància de les bones pràctiques de gestió documental dins de la celebració d’un esdeveniment d’aquestes magnituds, pot comportar unes polítiques d’accés que siguin beneficioses per al conjunt de la socitat.

La celebració de la XXV Olimpíada a Barcelona, va provocar un canvi significatiu en la estructura de país per a Catalunya, situant-la en el top mundial de ciutats més importants. Durant pràcticament un mes, Barcelona va ser el focus d’atenció, i sense exagerar, podríem dir que va ser el centre del món, però anteriorment es va dur a terme tot un procés de desenvolupament de les infraestructures de la ciutat per tal de presentar-la al planeta com un lloc a l’alçada de l’esdeveniment i de les expectatives.

spain-3560469_1280

Per desenvolupar tot el procés previ al nucli de la celebració esportiva, es va crear el Comitè Olímpic de Barcelona 1992, en endavant COOB’92, per realitzar la planificació, la organització i celebració dels Jocs Olímpics. Per una altra banda, es va crear l’agrupació d’empreses Barcelona Holding Olímpic, S.A., en endavant HOLSA[1], composta per un conglomerat de diferents empreses amb capital públic. HOLSA va ser creat per gestionar i executar el tema de les infraestructures, edificis i recintes esportius, per tant, va ser l’òrgan encarregat de transformar la ciutat i modernitzar-la.

Els dos grans blocs que formaven l’organització dels Jocs Olímpics de Barcelona, portava intrínsecament, la generació d’un gran contingent de documentació relativa a tot el procés d’organització i celebració i tancament. Cal remarcar l’abast cronològic, que no només correspon a les dates de celebració de les competicions esportives, sinó que comença amb la candidatura com a seu al COI, i perdura més enllà de la finalització de l’última medalla que s’entrega en les competicions paralímpiques. Per dur a terme una planificació documental acurada, el COOB’92 va incorporar un professional de l’arxivística per organitzar la documentació.

Però el fet característic de la documentació de Barcelona ’92, va ser la implicació directe de les administracions públiques per tal de conservar-la, clar símptoma que aquestes institucions es van adonar que es trobaven davant de patrimoni documental del país, tal i com mostren les següents paraules: “L’experiència de l’organització de la documentació generada amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, demostra la importància de conscienciar a tots els organismes implicats de l’ interès d’organitzar i preservar la memòria olímpica així com evitar la disgregació dels arxius olímpics” (Solà, 2009).

Per aquest motiu, cal destacar un seguit d’actuacions remarcables pel que fa a la conservació de la documentació. La primera, el 26 d’octubre de 1990, es remarcable la implicació que adopta el govern municipal, il·lustrada en el Ple de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el qual s’adoptaven les mesures corresponents per dipositar la documentació generada per COOB’92 i HOLSA i les seves filials, als arxius municipals de l’Ajuntament de Barcelona, amb la idea d’evitar la dispersió de la documentació davant de la complexitat dels actors implicats.

Per una banda, la documentació dipositada pel COOB’92 als arxius municipals correspon a l’abast cronològic de 1981 a 1993, amb un total de 660 metres lineals. Per altra banda, l’arxiu de HOLSA dipositat als arxius municipals, consta de 922 metres lineals i 25.262 plànols, dins d’un marc cronològic que avarca des de 1985 fins al 2007, a causa de la prolongació de les empreses integrades pel holding més enllà dels Jocs Olímpics. Per coordinar tot aquest procés integrador, es va crear una Comissió de Seguiment, amb representants de tots el organismes implicats en la cessió de la documentació, per tal de conduir el procés dins dels paràmetres adients.

El segon fet remarcable succeeix a l’abril de 1993. Mitjançant l’acord entre la Junta General d’Accionistes del COOB’92, es constitueix la Fundació Barcelona Olímpica, en endavant FBO[2], de caràcter privat i com a entitat benèfica cultural. Cal remarcar que la FBO hereta part dels fons documentals, però aquesta institució va dipositar, primerament en dipòsit vitalici, el fons als arxius municipals, però al 2007 fa la cessió definitiva.

Per últim, els documents relatius a aquesta conjuntura olímpica no formen un únic dipòsit d’arxiu, si no que estan repartits entre els diferents centres arxivístics que integren la xarxa municipal d’arxius de la ciutat de Barcelona[3]. La documentació està custodiada a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona i l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, que pertanyen als arxius municipals de la ciutat.

Referències:

[1] HOLSA estava integrada per Vila Olímpica, S.A. (VOSA), Anella Olímpica de Montjuïc, S.A. (AOMSA) i l’ Institut Municipal per a la Promoció Urbanística i els JJOO’92 (IMPUSA).

[2] Segons la seva presentació a la seu web, la FBO té com a finalitat difondre la realitat dels Jocs Olímpics de Barcelona, com també promocionar i investigar els valors culturals, ètics, esportius i de qualsevol ordre que emanen del ideari olímpic.

[3] La documentació relativa al Jocs Olímpics de Barcelona 1992, està repartida pels diferents centres de l’Arxiu Municipal de Barcelona. A l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, trobem, dins de la secció de fons institucionals, el fons de HOLSA i el del COOB’92. Pel que fa a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona hi ha un bloc temàtic dedicat als Jocs Olímpics.

Luis Sánchez

@luisSlopez21

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s